UP_Wizja - Klub Fitness UP

Stworzenie marki fitness – klubów fitness, które nie tylko pomagają rozwijać się / ulepszać ciału, skutecznie wpływają na ulepszenie świata (X oszczędzonej wody, Y zebranych PET – butelka, nakrętka; Z zasadzonych rośli itd.), z wieloma biznesowymi Partnerami, sprzyjającymi wspólnemu ulepszeniu świata (X wspólnych akcji z Y efektami).

Budowanie przedsiębiorstwa przynoszącemu dochody na poziomie…, skupiających najbardziej zadowolonych Klientów (wg systematycznych badań NPS).

Bycie przedsiębiorstwem z wysokim poziomem satysfakcji Pracownika (wg systematycznych badań NPS).